Fatma Narman

Fatma Narman

Çocuk ve Ergen Psikoloğu/ İlişki ve Evlilik Terapisti

1993 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümünden ‘Onur Öğrencisi’ olarak mezun oldum. Bir yıl

boyunca Dışkapı SSK Hastanesi ergen ve yetişkin psikiyatrisinde staj

yaptım. Klinik psikoloji alanında ilerlerken çocuk ve ergenlerle çalışmaya

karar verdim.

0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için ölçme ve değerlendirme

testleri alanında uzmanlaştım. Çocuklarla filial terapi, eğitim koçluğu, aile

terapisi alanlarında çalıştım. Çocuklarla ‘Evde Oyunla Terapi’nin Ankara’da

ilk ve tek uygulayıcısı oldum.

Çocuklarla çalışırken; ebeveynlerinin kişisel problemler,

anlaşmazlıklar, evliliklerinde yaşanan çatışmalarla mücadele ettiklerini ve

bu sorunların çocuklarını sorunlu kıldığını fark edip bu alanda

uzmanlaşarak ‘Evlilik ve İlişki Terapist’i olarak yoluna devam ettim.

Halen Çocuk ve Ergen Terapisti olarak psikodinamik yaklaşımla

bilişsel-davranışçı ekole bağlı olarak 0-18 yaş aralığındaki çocuk,

ergenlerle; bu çocukların iletişimde olduğu anne ve babaları, öğretmenleri

ile çalışarak mesleğime devam ediyorum.

0-11 YAŞ ÇOCUKLUK ÇAĞI PROBLEMLERİ

-Ders başarısızlığı ve ders çalışma yöntemleri

-Dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu

-Aşırı hareketlilik ve dürtüsel davranışlar

-Unutkanlık ve zamanlama problemleri

-İşitsel ve görsel dikkat problemleri

-Söz dinlemeyen çocuklar

-Huysuz  Huzursuz Çocuk Sendromu

-Özgüven eksikliği ve içedönüklük: Düşük enerjili çocuklar

-Boşanma  Kayıp Yas problemleri

 

-Davranış problemleri (çalma, yalan, inatçılık, kardeş kıskançlığı, tırnak

yeme, parmak emme, mastürbasyon vb…

-Okul uyum problemleri  Okul fobisi

-Sınav kaygısı ve sınav hazırlığında eğitim danışmanlığı

-Tepki problemleri: Yeme bozuklukları, gece terörü, saç koparma,

psikolojik kökenli saçkıran, çiş ve kaka yapma

-Çocukluk depresyonları

-Özgül Öğrenme Güçlüğü: Disleksi Disabaki Disgrafi

-Sosyal dışlanma travmaları

-Evlat edinilmiş çocuklar

-Psiko- somatik problemler: Fizyolojik sorun olmaksızın yaşanan bedensel

şikayetler

 

12-18 YAŞ ERGENLİK DÖNEMİ PROBLEMLERİ

-Ergenlik dönemine özgü duygusal-davranışsal psikolojik sorunları

-Kişilerarası iletişim problemleri (anne-baba- kardeş-öğretmen- akran ve

diğerleri)

-Stres ve tepkisel davranışlar

-Karşı olma  Karşıt gelme bozukluğu

-Karşı cinsle duygusal problemler

-Arkadaş ve aile içi sorunlar

-Ergen - Ebeveyn çatışmaları

-Meslek seçimi yönlendirmesi Kariyer danışmanlığı

-Duygu düzenleme bozuklukları Kimlik karmaşası

-Oyun ve internet bağımlılığı

-Öfke ve saldırganlık davranışları

-Okul  sosyal yaşam uyum problemleri

 

-Özgüven eksikliği  Sosyal fobi

-Dikkat ve odaklanma problemleri

-Sınav kaygısı ve sınav hazırlığında eğitim danışmanlığı

-Ders başarısızlığı ve motivasyon sorunları

-Karar verme güçlüğü ve hedefsizlik

-Üniversite sınavı öncesi zihinsel-duygusal hazırlık

-Maruz kalma problemleri: Akran şiddeti, duygusal şiddet, sözlü şiddet,

ayrımcılık,

 

 

GEBELİK VE EBEVEYNLİK DANIŞMANLIĞI

-Doğum kaygısı ve annelik duygu karmaşası

-Büyük çocuğun kardeş fikrine alıştırılması ve doğum öncesi sürecin

planlanması

-Doğum sonrası ebeveynler arası rol değiş - tokuşu

-Bebek doğar doğmaz ‘’Baba ile ilk bağlanma’’ eğitimi

-Yeni doğan için ‘’UYKU MELEĞİ’’ uyku eğitim programı

-Lohusalık hüznü Post-Partum :Doğum sonrası depresyonu

-Çalışan annelere ‘’yaşam dengesi’’ koçluğu

-Ebeveynlere ‘’İLK İKİ YIL: GÜVEN İNŞASI’’ eğitimi

-Bebekle bağlanma stilleri ve ayrılma sorunları

-Mutlu Bebek Programı: Oyun-oyuncak- iletişim-gelişim dönemleri

–duygusal duyusal- becerileri geliştirme vb…

-Anneliğe yetersizlik hissi ve buna bağlı kaygılar

 

EVLİLİK –EŞ TERAPİSİ

 

-Evlilik İlişki Terapisi

-Bireysel Çift Terapisi

-Evlilikte Güven Kaybı Kişilik Çatışmaları

-Aldatma ve aldatılma sorunları

-Evlilik öncesi danışmanlık

-Boşanma kararsızlığı Boşanma

-Üvey anne/üvey baba danışmanlığı

-İkinci evlilik danışmanlığı

-Şiddetli geçimsizlik ve ayrı yaşam sorunları

 

YAŞAM BOYU GELİŞİM

- Anne-Baba- Çocuk/ Aile Terapileri

-Ergen ve Aile Krizleri Müdahalesi

-Üçüncü Göz Danışmanlığı: Ebeveynlere yuva, kolej, yetenek eğitimi

merkezi seçimi rehberliği

-Hasta ve hastalık psikolojisi

-Çocuk ve ergenlerde kronik ve akut hastalıklarda (yaralanmalar, Tip1

diyabet, lösemi, besin intoleransı, astım, obezite vb…) psikolojik destek