Yazar - Ayşe

Otizm ve Asperger Sendromu Arasındaki Fark Nedir

Otizm, Yaşamın erken dönemlerinde başlayan,  yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöropsikiyatrik bir durum olarak kabul edilmektedir.   Asperger Sendromu, Duygularını ifade etmekte ve karşısındaki kişilerin duygularını anlamada güçlük çeken, iletişim kurma isteği olmasına rağmen duruma uygun tepkiler veremeyen, sosyal etkileşim alanında yetersizlik gösteren bireylerdeki bozukluk olarak tanılanmaktadır. Yaygın gelişimsel bozukluk yelpazesi altında ele alınan bu iki durum arasındaki farklar, gelişim alanlarına göre şöyle sıralanabilir.   MOTOR GELİŞİM OTİZMDE MOTOR GELİŞİM Karşılıklı top atma tutma becerilerinde zorlanabilirler. Bu [...]

Daha fazla oku...