Fizyoterapi

Çocuğa Özgü Bireyselleştirilmiş Fizyoterapi

Kurumumuzda, danışmaya gelen çocuklarımıza, bebek, çocuk ve ergenlerin çeşitli doğumsal, gelişimsel, kas-iskelet sistemine ait ve ya sonradan edinilen bozukluk ya da hastalıkların tedavisi üzerine uzmanlaşmış fizyoterapistlerce, çocuklarda gelişim açısından normalden sapmaya neden olabilecek problemlerin fizyoterapi ve rehabilitasyonunda, özel ve ayrıntılı değerlendirmelere göre bireysel terapi çözümleri sunmaktayız.

Bireysel değerlendirme, yapılandırılmış gözleme ve standardize, geçerli ve güvenilir testlerle yapılmaktadır ve değerlendirme sonucunda çocuğun sahip olduğu tanı ve profil doğrultusunda, yaşa ve motor seviyeye en uygun terapi programı ve terapi süresi planlanmaktadır. Terapi hedefleri, çocuğun yaşına, aile ve sosyal yaşantısına uygun biçimde kısa ve uzun dönemli hedefler olarak belirlenmektedir. Terapinin en önemli amacı, çocuğun yaşama katılım düzeyinin artırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda katılımın önündeki engelleri kaldıracak fonksiyonel hedefler belirlenmektedir. Değerlendirme, terapinin her aşamasında yinelenerek hedeflere erişim gözden geçirilmekte ve yeni fonksiyonel hedefler belirlenmektedir.

Fizyoterapi Alanlarımız:

  1. Nörolojik etkilenimli çocuklar: Serabral Palsi başta olmak üzere nörolojik etkilenimli çocuklarda Bobath/Nörogelişimsel tedavi (NGT) prensiplerince, ileri (advance) düzeyde Bobath eğitimine sahip terapistimizce terapi hizmeti sağlanmaktadır. Bobath/NGT, nörolojik olarak etkilenmiş çocuklarda, tüm dünyada en sık kullanılan tedavi yöntemi olup, etkin gözlem, özel el tutuşları ve fasilitasyon adı verilen yöntemleri, aile eğitimini içeren fonksiyona dayalı bir terapi yaklaşımları bütünüdür. Bu yaklaşım, uygulama sertifikasına sahip terapistlerce uygulanmaktadır.
  2. Riskli yenidoğan/bebeklerde erken müdahale: Bir yaş altında olup, prematürelik, genetik durumlar ya da doğumsal nedenlerle nörolojik etkilenim riski ya da gelişimsel gerilik riski taşıyan bebeklerde, ileride oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçme ya da terapiye en erken dönemden başlayıp gelişimi destekleme amacıyla, Bobath/NGT yaklaşımı ilkelerince eğitimli terapistlerimizce değerlendirme, terapi ve izlem hizmetleri verilmektedir.
  3. Motor gelişim gerilikleri: Motor gelişimin desteklenmesi için gerekli uygulamalar yapılmaktadır.
  4. Çocuğa özgü ortopedik ve romatolojik sorunlar: Boyunda tortikollis, doğumsal kol siniri yaralanması, yürüme bozuklukları, ayakta içe ya da dışa basma, kalça çıkıklığı, kifoz (kamburluk), skolyoz (omurga eğriliği), travmalar, kırık ya da cerrahi öncesi ve sonrası gibi ortopedik sorunlarda ve çocukluk çağı romatizmal hastalıklarda değerlendirme, rehabilitasyon ve izlem hizmetleri uygulanmaktadır.
  5. Sağlıklı çocuk izlemi ve egzersiz danışmanlığı: Normal gelişen çocuklarda gelişimin izlenmesi ve okul öncesi dönem ve okul dönemindeki çocuk ve gençlerde, çocuğa özgü egzersiz danışmalığı hizmeti vermekteyiz.

Bu durumlara ek olarak, çeşitli genetik ve metobolik hastalıklar, pediatrik onkolojik durumlar, psikiyatrik motor bozukluklar, spina bifida ve ender görülen durumlar dâhil değişik pediatrik nörolojik durumlarda değerlendirme ve uygulamalar yapılmaktadır.