Gözde Önal

Gözde Önal

Ergoterapist

ÖZGEÇMİŞ

1995 yılında Ankara’da doğdum. İlköğretim ve lise eğitimimi Ankara’da tamamladım. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nden bölüm birinciliği ile mezun oldum.

Çalışma Alanlarım

 • Otizm, serebral palsi, kas hastalıkları, inme, zihinsel gerilik, ortopedik yaralanmalar gibi çeşitli bozukluklarda fonksiyonel aktivite eğitimi ve duyu bütünlüğü tedavisi
 • Az gören rehabilitasyonu
 • Psikiyatrik bozukluklarda günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı geliştirici, toplumsal katılımı sağlayıcı iş ve uğraşı aktiviteleri eğitimi
 • Özgül öğrenme güçlüğü olan bireylerde akademik beceri ve duyu bütünlüğü eğitimi
 • Onkolojik rehabilitasyon
 • Mesleki rehabilitasyon
 • Ev rehabilitasyonu
 • Sınır kişilik bozukluğu ve diğer psikiyatrik bozukluklarda şema terapisi

Kongre ve Kurslar

 • Communication Skills Training (Communication Models, Communication Processes, Basis/Advanced Communication Skills, Communication in Team)
 • Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
 • III. Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi
 • Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi İşe Hazırlık Eğitimi-Eğiticinin Eğitimi
 • Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Görme Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
 • DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi
 • “Occupational Therapy Models; Clinical Reasoning With Diverse Clients Groups; Introduction to Occupational Science on Occupational Justice, Occupational Deprivation Imbalance and Alienation with Theoretical and Practical Utility on Speacial Case Studies
 • Spina Bifidalı Çocuklarda Ortopedik Tedavi ve Rehabilitasyon Toplantısı
 • 29th European Academy of Childhood Disability Conference (Amsterdam, The Netherlands)
 • Şema Terapisi
 • Sürücü Rehabilitasyonu Eğitimi

Bilimsel Yayınlar

Serebral palsili çocuklarda hipoterapinin el-göz koordinasyonuna etkisinin incelenmesi, Gözde Önal, Onur Altuntaş ( Engelli bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması için teknik yardım projesi uluslararası kapanış kongresi sözel sunum)

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi