Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı Ankara

Aile Danışmanlığı, problemlere tüm aile üyelerinin bir biçimde dahil olduğu ve problemin sürmesinde ya da çözülmesinde her bir aile üyesinin önemli rolleri olduğu anlayışını temel alır. Danışmanlık süreci bazen tüm aile ile, bazen aile üyelerinin bir kısmı ile, bazen de yalnız bir kişiyle, aile sistemi üzerinden yürütülür.

Aile Danışmanlığı süreci, öncelikle bireylerin birbirlerini ve aile ilişkilerini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca aile bireylerinin kendi aralarındaki etkileşiminden yola çıkarak problemle ilişkileri incelenir. Burada amaç, aile sisteminde problemin devam etmesine neden olan döngüleri tespit etmek ve bunları değiştirmektir. Süreç, aile içinde her bireyin farklı yanlarını kabul edip, beraber yaşamanın dengesini sağlamaya odaklanır. Merkez, bireyin bağlı olduğu ilişki ağlarıdır.

Aile parçaların toplamından daha fazla olan bir bütündür, daha büyük sosyal sistemlere aittir ve birçok alt sisteme karşılık gelir. Toplumdaki değişimler ve ailedeki değişimler sürekli etkileşim halindedir, toplumda olup biten her türlü değişim aileyi, aile de toplumu etkilemektedir.

Aile üyelerine ve ailelere dair yaşanan tüm sorunlarda Aile Danışmanlığının etkinliği çalışmalarla gösterilmiştir ve özellikle aile içindeki ikili ilişki güçlükleri, sorumlulukların paylaşımına ilişkin problemler ya da aile üyelerinden birinin yaşadığı kaygı bozukluğu, öfke kontrolü, depresyon gibi problemlerin, ailenin diğer üyelerini de etkilemesi durumlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer yandan aileyi oluşturan her bir eşin hem kendi kök ailesi hem eşinin kök ailesiyle olan ilişkisi aile dinamiği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Farklı dinsel, mezhepsel, etnik kökenlere sahip olma gibi kültürel durumların yanı sıra kök aileden kopamama ya da onlarla sağlıklı ilişki kuramama da aile danışmanlığının önemli bir çalışma alanıdır.

Her ailenin yaşam süreci içinde içinden geçtiği çeşitli gelişimsel evreler vardır; eş seçimi ve evlilik, çocuksuz dönem, okul öncesi-okul çağı ve yetişkin çocuklara sahip olunan dönemler, çocuğun evden ayrılması ve boş yuva dönemlerinin her birinde aileyi yeni yaşam deneyimleri bekler. Her evrede kişiler yeni durumlarla karşılaşırlar. Bu durumlara uyum sağlayabilmek ve her evrenin gelişimsel görevlerini yerine getirebilmek için yeni bilgi ve beceriler edinmeleri gerekir. Aileler bu dönemlerin her birinde ortaya çıkabilecek farklı gelişimsel sorunları çözmek için Aile Danışmanına ihtiyaç duyabilirler.

Aile Danışmanının Çalışma Alanları:

 • Hastalık,
 • Kayıp,
 • Kaza,
 • Boşanma,
 • Yeniden Evlenme,
 • Evlat Edinme Ya Da Koruyucu Aile Olma,
 • Aile Üyelerinden Birinin Ölümü,
 • Göç,
 • Doğal Afetler,
 • Engellilik,
 • İstenmeyen Gebelik,
 • Cinsel İşlev Bozukluğu,
 • İflas,
 • Suç İşleme,
 • Suç Mağduru Olma,
 • Çocuksuzluk,
 • Sadakatsizlik,
 • Terk,
 • Davranış Sorunları

Örneğin Aile için göç, köklerinden ayrılmak demektir ve her biçimiyle, bir ailenin yaşayabileceği en travmatik deneyimlerden birisidir.

Kayıp, insanoğlunun baş etmekte zorlandığı bir deneyimdir. Varlığına alıştığımız-bağlandığımız bir şeyden kopmak acı verir. Bu kopma değer verdiğimiz bir eşyanın kaybı kadar somut, ya da bir hayalin kaybı kadar soyut olabilir.

Aile içinde süreğen hastalığı olan bir bireyin varlığı durumunda danışmanlık süreci, hem bireyin yakınlarının hastalıkla başa çıkmalarına hem de aile sistemin sağlıklı sürdürülmesine yardımcı olur.

Anne ya da baba olmak, insan yaşamının en önemli olaylarından birisidir. Sağlıklı ve başarılı çocuklara sahip olmak anne ve babanın en büyük idealleri arasındadır. Sağlıklı çocuğa sahip anne ve babalar; toplum içinde gördükleri anne-baba rollerini benimseyerek çocuklarını büyütmekteyken Engelli çocuk sahibi olmak ya da çocukta olabilecek kalıcı bir sağlık sorunu, anne-baba rollerinde değişiklikler yaratmaktadır.

Boşanma, kişilerin ayrı ayrı daha sağlıklı olabilmesi temeline dayanan bir sosyal gerçekliktir. Yetişkinler ve çocuklar için belirli güçlükleri beraberinde getiren ve bu anlamda bir risk zemini oluşturan bir yaşam olayıdır. Boşanmayla ailede yapısal bir değişimin meydana gelir, ilişkilerin yeniden tanımlanması, alt sistemlere dair ve günlük yaşama dair kuralların sınırların, rollerin tekrar belirlenmesi gerekir. Duygusal boşanma, ekonomik boşanma, hukuki boşanma, ebeveyn olarak boşanma, sosyal boşanma süreçlerini kapsar. Boşanma sürecinde çocuklar açısından önemli koruyucu tedbirler alınmalı süreç sağlıklı bir şekilde yönetilmelidir.

Özetle aile danışmanlığı, üyelerin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına rehberlik etme sürecidir.

Bu örneklerde sunulan ya da benzer ya da farklı problem süreçlerinde aile danışmanlığı almak, ailelerin süreci sağlıklı yönetmelerini sağlamanın yanı sıra sorunlarla nasıl baş edebilecekleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını da sağlar.

Merkezimiz tüm bu sorunların çözülmesinde ailelere danışmanlık hizmeti vermektedir. Siz de yapısal, gelişimsel, işlevsel ya da durumsal problemleriniz ya da probleme neden olabilecek olası risk yaşantılarınız için merkezimize gelerek danışmanlık alabilirsiniz.

  İletişim Formu


  WhatsApp chat
  Şimdi Ara!
  Yol Tarifi