Ergoterapi

Otizmde Ergoterapi

Otizm; OSB (otizm spektrum bozuklukları) hastalık grubunda yer alan sosyal, sözel ve sözel olmayan iletişim-etkileşim problemleri ile karekterize bir hastalık grubu olarak tanımlanmıştır. Sözel ve/veya sözel olmayan iletişim unsurlarının yanında otizm tablosunda bireysel farklılıklardan kaynaklanan duyusal işlemleme ve bilgileri bütünleştirme zorluğu da karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılıkların, bireylerin eşsiz ve kendilerine özgü bireysel farklılıklarından yani kendilerine özgü duyu profillerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Otizmli bireyler çevresel uyaranlara karşı hiporeaktif (normal cevabın altında) ve/veya hiperreaktif cevaplar (normal cevabın üstünde) sergileyebilmekte ve buna bağlı olarak [...]

Daha fazla oku...

Disleksi ve Ergoterapi

Disleksi, normal ya da normalin üzerinde zekâya sahip, belirgin bir beyin patolojisi olmayan, dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılması ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan, sekonder olarak kendini idare, sosyal algılama ve etkileşim sorunları yaşayan, standart eğitime rağmen yaşına ve zekâsına uygun başarı gösteremeyen bireyler için tanımlanmış nörolojik kökenli gelişimsel bir bozukluktur. Disleksi tanısı almış olan çocuklarda görsel algı alanlarında bozukluklardan söz edilmektedir. Duyu organları ile alınan işlenmemiş haldeki uyaranlar ilk aşamada bilginin kaynağını oluşturmaktadır. Bu uyaranlar [...]

Daha fazla oku...
WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi