Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimleri Artık Iceberg’de

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Tanısal kitaplarda “kişinin ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımın beklenenin önemli ölçüde altında olması” durumu olarak bahsedilen ÖÖG, kısaca bireyin normal veya üstü zekaya sahip olmasına rağmen akıcı okuyamaması, harf karıştırması, matematik problemlerindeki çözüm basamaklarını takip edememesi yazarken harfleri karıştırması vb. olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu durum yetişkinlerde de sık rastlandığı gibi özellikle farkına varılmadığı taktirde okul çağı çocuklarının ve ebeveynlerinin kabusu haline gelebilmektedir. Peki ÖÖG’ yi bu kadar önemli kılan nedir? Ve biz merkezimizde bu duruma sahip danışanlarımıza yönelik nasıl çözümler sunuyoruz?

Öncelikle ÖÖG’yi biraz daha yakından tanıyalım:

  • Kesinlikle zeka geriliği değildir!! Bireyin matematik, okuma ve yazma gibi alanlarda yaşıtlarına oranla daha düşük bir başarı göstermesi durumudur.
  • Geçici değildir, yaşam boyu sürer ancak öğrenme sorunu yaşanılan alanlar tespit edilip negatif etkiler azaltılabilir
  • ÖÖG’ye sahip her çocuğun öğrenme güçlüğü yaşadığı alanlar farklıdır, bireysel eğitim önemlidir
  • Çocuğunuz bazı alanlarda çok başarılıyken bazı alanlardaki başarısızlığı sizi şaşırtabilir ve ne yazık ki bu durum çocuğunuzun iradesi ile gerçekleşen bir başarısızlık değildir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Çeşitleri

1- Disleksi (Okuma Bozukluğu): Genellikle okuma alanında yaşanılan güçlükle karakterize olsa da ÖÖG’nin diğer alt dallarındaki belirtileri de kapsayan geniş bir öğrenme bozukluğudur. Çocukta görülebilen bazı belirtileri şunlardır;

• Bazı harflerin seslerini öğrenememe, harfleri karıştırma (b yerine d vb.)
• Okurken hece atlama, hece ekleme, heceleri tersten okuma (top yerine pot vb.)
• Yaşıtlarına oranla oldukça yavaş okuma

2- Disgrafi: Yazılı Anlatım Bozukluğu olarak tariflenebilir. Bazı belirtileri şunlardır;

• Yaşıtlarına oranla yazı yazmaları yavaş ve el yazıları okunaksızdır.
• Harfleri tersten yazma, eksik yazma sık rastlanır
• Kelimeleri iki-üç parçaya bölerek yazma görülebilir

3- Diskalkuli: Martematik bozukluğu olarak tanımlanır. Bazı belirtileri şunlardır;

• Sınıf düzeyine göre, çarpım tablosunu ezberlemekte, ritmik saymada, kesirli ifadeleri anlamada zorlanırlar
• Genellikle parmakla sayarlar, işlem hızları yavaştır ve çözüm basamaklarını oluşturma ve takip etme de güçlük çekerler
• İşlem hataları sık görülür

Iceberg İle Öğrenme Güçlüğü Eğitimleri

Eğitimlerimiz sınıf ortamı oluşturularak yapılır. Buradaki amaçlardan bazıları:

• Öğrenmeye dayalı zorlukların akademik alanlarda yaşanması nedeniyle aynı güçlüğe sahip yaşıt kişilerden homojen sınıflar oluşturabilmek ve öğrenci öğretmen ilişkisi ile üstesinden gelebilmek
• Sınıf materyallerinin kullanım olanaklarının genişliği (oturma düzeni, tahta kullanımı ile görsel eğitim zenginliği)
• Grup içinde bireysel gözlem yapabilmek
• Eğitime ihtiyaç duyan çocuğun ayrıştırılmaması ve kendi gibi zorluklar yaşayan arkadaşlarıyla bir arada eğitim görebilme fırsatı yakalayabilmesi

Eğitimlerimiz 8 hafta süren, temel ancak kapsamlı içeriklerden oluşmaktadır. Bu zaman zarfı içerisinde

• Çocuğunuz ve siz ÖÖG hakkında ilk defa gerçekten farkındalık sahibi olursunuz
• ÖÖG’ye yönelik destek kitapları ve materyalleri ile tanışıp nasıl kullanıldıklarını öğrenerek eğitim bittiğinde siz kendi eğitiminizi devam ettirebilirsiniz
• Bu güçlükle başa çıkabilmek adına yöntemler öğrenerek çocuğunuzun bireysel gelişimi ile ebeveynlik ilişkinize dair önemli bilgiler edinirsiniz.

Eğitimimiz bu alanda daha önce eğitim vermiş olan, çocuk gelişimi ve psikolojisi hakkında mesleki deneyim sahibi aile danışmanı psikolog arkadaşımız tarafından verilmektedir ki bu durum size şu avantajları sağlayacaktır

• Çocuğunuz bilişsel ve psikososyal gelişim basamaklarıyla örtüşen bir ortamda, yaşadığı tüm zorlukları anlayabilen bir eğitmen tarafından eğitilecek
• Sadece çocuğunuz değil sizde bu süreçte ÖÖG’nin çocuğunuzda ve sizde yarattığı sıkıntılar ile ilgili danışmanlık alabileceksiniz.

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi